Thông báo họp hội đồng lần 3 về làm hồ sơ trường chuẩn

Ngày đăng: Lượt xem:

Kính gởi CB, GV, NV trường!

Lúc 9h00 ngày 6 tháng 7 năm 2017, kính mời tất cả quý thầy cô giáo tham gia dự họp hội đồng. Thầy cô giáo dàn xếp công việc tham dự đông đủ và đúng giờ.Cảm ơn.