Góp ý kỷ yếu 40 năm xây dựng và phát triển ngàng GD&ĐT Đại Lộc

Ngày đăng: Lượt xem:

Kính gửi: – Hiệu trưởng các trường học trên toàn huyện; Phòng GDĐT đã gửi bản thảo Kỷ yếu “40 năm xây dựng và phát triển ngành GDĐT Đại Lộc” trên trang website của Phòng GDĐT tại địa chỉ http://www.pgddailoc.edu.vn/. Kính mong Hiệu trưởng các trường thông báo rộng rãi đến toàn thể GV, NV trong nhà trường về nội dung bản thảo Kỷ yếu trên và vui lòng góp ý, điều chỉnh, bổ sung. Mọi ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô giáo gửi về địa chỉ email: phudailoc@gmail.com hạn cuối vào ngày 10/10/2017. Trân trọng cảm ơn!