Lễ ra mắt Câu lạc bộ Tiếng Anh

IMG_2309Vào sáng ngày 27 tháng 2 năm 2016, Trường tiểu học Hồ Phước Hậu tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Tiếng Anh và hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh năm học 2015- 2016.