HỘI THI TRANG NGUYÊN NHỎ TUỔI NĂM HỌC 2016- 2017

Thực hiện chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2016- 2017 của Liên đội tiểu học Hồ Phước Hậu. Hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2017 Liên đội đã tổ chức Hội thi TrạngDSC_0159 Nguyên nhỏ tuổi năm học 2016- 2017. Về dự Hội thi năm nay có 26 thí sinh đại diện cho 13 lớp trong toàn trường. Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp.