HỘI THI” CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ” NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện chương trình công tác Đội, phong trào Thiếu nhi năm học 2017- 2018. Hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2017 Liên đội Tiểu học Hồ Phước Hậu tổ chức khai mạc Hội thi ” Chúng em kể chuyện Bác Hồ”. Đây là một hoạt động thiết thực, nhằm giáo dục cho Đội viên, nhi đồng học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội  viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

24623675_171171826806163_51525613_o