HỘI THI ” CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ” NĂM HỌC 2017- 2018

Hôm nay ngày 18 tháng 12 năm 2017 Ban phụ trách Đội phối hợp với Ban hoạt động NGLL Trường Tiểu học Hồ Phước Hậu tiếp tục tổ chức Hội thi ” Chúng em kể chuyện Bác Hồ”. Tại điểm trường thôn Lâm Tây. Đại là một mô hình hoạt động xuyên suốt trong năm học, nhằm giáo dục cho Đội viên, nhi đồng thi đua thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy.20171218_073343