Hoạt động công đoàn

PHỤ NỮ THỜI NAY CÓ CẦN PHẨM CHẤT “TAM TÒNG VÀ TỨ ĐỨC”?

PHỤ NỮ THỜI NAY CÓ CẦN PHẨM CHẤT “TAM TÒNG VÀ TỨ ĐỨC”?

Từ ngàn xưa, vai trò người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội luôn là đề tài được đem ra tranh luận. Thời gian trôi nhanh, qua nhiều biến đổi về chính trị, văn hoá, tôn giáo,v.v…”phái [...]

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]